REGULAMENT

Regulament oficial al campaniei “foodrocks.ro”

1.Campania “FOODROCKS.RO” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L., o societate din Romania, cu sediul in Aleea Teisani, nr. 137A, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare RO22680005, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/20648/2007, (denumita in continuare “Organizator”).

2.Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

3.Regulamentul Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, accesand site-ul www.foodrocks.ro, sectiunea Regulament, ori printr-o solicitare telefonica la Infoline 021.9907 (intre orele 9:00 – 18:00, de luni pana vineri, cu exceptia zilelor de sarbatoare legala), sau printr-o solicitare scrisa, trimisa prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Aleea Teisani, nr. 137, Bucuresti, Romania, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa unilateral prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi unilateral desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Modificarea prezentului Regulament Oficial va fi publicata pe site-ul www.foodrocks.ro, sectiunea Regulament, si/sau pe pagina de Facebook PIATRAONLINE, sectiunea Notes.

5.Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1.Campania este organizata si se desfasoara exclusiv pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul platformei online a Organizatorului, respectiv www.foodrocks.ro (denumita in continuare “Platforma”).

2.Campania va incepe la data de 18 iunie 2018 ora 00:00, ora Romaniei, si va dura pana la data de 30 iulie 2018, ora 23:59, ora Romaniei, (denumita in continuare “Durata Campaniei”).

3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei. Intr-o asemenea situatie, Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul Platformei si/sau paginii de Facebook a Organizatorului.

1.Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul ori resedinta, chiar temporara, in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

2.La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele juridice, comerciantii persoane fizice, precum si angajatii Organizatorului sau ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Concursului, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a sesiza autoritatile competente in vederea recuperarii prejudiciului cauzat.

4.Un Participant se poate inscrie in Campanie pentru un numar nelimitat de inscrieri pe durata acesteia, respectand Mencanismul Campaniei conform prevederilor din Sectiunea 4, de mai jos.

5.Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare in Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

5.Orice incercare de fraudare se va solda cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a informa respectivul Participant cu privire la aceasta decizie prin email, apel telefonic si/sau SMS.

Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba dreptul de participare conform prevederilor cuprinse in Sectiunea 3 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa acceseze pagina web www.foodrocks.ro si sa completeze toate campurile obligatorii marcate.
 3. Participantul trebuie sa inscrie in Campanie minimum un proiect/o fotografie care respecta termenii de selectie si egibilitate mentionati mai jos, sa completeze datele obligatorii din campurile formularului de inscriere existent pe Platforma, precum si sa respecte Regulamentul Oficial.
 4. Fiecare proiect sau fotografie inscrisa in Campanie trebuie sa ii apartina Participantului care efectueaza inscrierea si trebuie sa fie insotita de conceptul creativ care descrie proiectul inscris in Campanie, respectiv sa raspunda intrebarilor din cuprinsul formularului de inscriere si care sunt obligatorii, prezente in sectiunea de inscriere proiect de pe site-ul www.foodrocks.ro.
 5. In momentul in care Participantul a efectuat incarcarea unui proiect/unei fotografii, acesta/aceasta va fi supus(a) unei etape de moderare, continutul fiind facut public doar dupa ce Organizatorul Campaniei va aproba continutul incarcat de Participant.
 6. Un Participant este eligibil pentru toate categoriile de premii mentionate in cuprinsul Sectiunii 5 de mai jos, doar pe teritoriul Romaniei si doar pe Durata Campaniei. Un Participant poate sa castige mai multe premii daca a inscris in Campanie proiecte diferite si daca acestea au fost desemnate castigatoare de catre juriul Campaniei.
 7. Fiecare Participant trebuie sa isi inscrie proiectul completand formularul de inscriere cu urmatoarele date de inregistrare: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, numele si descrierea proiectului. De asemenea, fiecare Participant trebuie sa incarce proiectul inscris folosind campul special din formularul de inscriere.
 8. Un Participant primeste alerte si notificari din partea Platformei in perioada in care acesta: urca un proiect care este aprobat sau castiga unul dintre premiile Campaniei.

Reguli privind inscrierea fotografiilor prin intermediul Platformei:

 1. Participantul la Campanie poate accesa platforma fara sa isi creeze un cont, poate incarca un numar nelimitat de inscrieri, care vor aparea pe pagini individuale.
 2. Formatul imaginilor acceptate pentru incarcare pe Platforma sunt urmatoarele: .JPEG, .JPG, .PNG. Dimensiunea maxima a unei singure fotografii nu poate depasi 5 MB.
 3. Toate fotografiile vor fi supuse moderarii si vor putea fi respinse/anulate/sterse daca nu corespund prevederilor prezentului Regulament Oficial (e.g. sunt in afara subiectului), precum si daca sunt contrare legii sau bunelor moravuri (e.g. au un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator, incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti etc.), fara a fi necesara notificarea prealabila a Participantului, prevederile Sectiunii 7 fiind pe deplin aplicabile; Astfel, toate inscrierile din Campanie, vor fi moderate de catre un reprezentant al Organizatorului (intr-un interval de timp cuprins intre 12 si 72 de ore de la momentul transmiterii lor). Va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care:
 • Are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, defaimator, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau face referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitate fizica sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;
 • Contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti. Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamantii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Campanie respectiva imagine/respectivele imagini;
 • Nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament Oficial;
 • Nu are originalitate/autenticiate – este foarte asemanatoare cu una dintre inscrierile anterioare;

4. Numai fotografiile aprobate de moderator vor fi publicate in galeria inscrierilor de pe Platforma, iar fotografiile neaprobate de moderator nu se vor publica, fiind considerate inscrieri invalide. Organizatorul ii va notifica pe Participantii ale caror inscrieri au fost validate, prin e-mail, ca fotografiile incarcate au fost aprobate. Pentru desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor, Organizatorul va lua in considerare doar fotografiile publicate pe Platforma, care impreuna expima/sugereaza o situatie in care este prezent un Participant.

5. Prin participare la Campanie si transmiterea/inscrierea fotografiilor realizate prin intermediul Platformei, Participantii isi dau acordul ca respectivele fotografii sa fie postate si utilizate de catre Organizator pe celelalte platforme web conexe apartinand Organizatorului (e.g. Facebook, YouTube, Instagram). Mai mult, Participantii isi dau acordul ca toate fotografiile transmise prin intermediul Platformei sa poata fi utilizate de Organizator prin reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare si postare sau operatiuni similare, fara plata unei contraprestatii sau oricaror sume de bani de catre Organizator in beneficiul Participantilor (inclusiv utilizarea respectivelor fotografii, pe materiale publicitare s.a.m.d., fara plata vreunei contraprestatii din partea Organizatorului Participantului in cauza), pe o perioada de timp de 3 ani de la incheierea campaniei.

6. La cererea Participantului, Organizatorul poate exclude participarea acestuia din Campanie, inactivand inscrierea creata de catre respectivul Participant, eliminand din galerie toate fotografiile inscrise de acesta in Campanie.

1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

Premiul 1: 1.000 EURO;
Premiul 2: 1.000 EURO;
Premiul 3: 1.000 EURO;
Mentiune 1: 500 EURO;
Mentiune 2: 500 EURO.

2. Premiile vor fi acordate Castigatorilor prin transfer bancar in contul bancar comunicat in scris de catre acestia. Premiile vor fi acordate Castigatorilor doar dupa incheierea intre acestia si Organizator a contractului mentionat la punctul 6.5.

1.Castigatorii Campaniei vor fi desemnati de catre juriul mentionat de catre Organizator pe Platforma www.foodrocks.ro.

2.Criteriile pe baza carora juriul va desemna Castigatorii Campaniei sunt urmatoarele:

 • Creativitatea proiectului inscris de catre Participant, avand in vedere aprecierea libera a fiecarui membru al juriului;
 • Functionalitatea si utilitatea proiectului, in acord cu piata in care Organizatorul isi desfasoara activitatea. In cadrul acestui criteriu se va analiza de catre juriu si potentialul proiectului de a fi cumparat de catre terte persoane;
 • Gradul de dificultate in implementarea proiectului inscris, respectiv cat de usor poate fi implementat. si daca conditiile tehnice de productie pot fi indeplinite de echipa Organizatorului in timpul pe care si l-au propus si in acord cu propriile bugete de implementare disponibile.

3.Criteriile mentionate la punctul anterior  vor fi analizate de catre juriu in cadrul unei intalniri dedicate a membrilor acestuia. Castigatorii vor fi desemnati pe baza deciziei comune a membrilor juriului.

4.Perioada de deliberare a juriului este cuprinsa intre 01.08.2018 si 07.08.2018. Dupa desemnarea castigatorilor, Organizatorul va proceda la contactarea si validarea Castigatorilor in termen de 10 zile lucratoare.

5.Un Castigator este validat doar dupa incheierea intre acesta si Organizator a unui contract de cedare a drepturilor de autor. Prin incheierea contractului de cedare a drepturilor de autor, Castigatorii sunt de acord sa cedeze cu titlu gratuit Organizatorului drepturile de autor asupra proiectelor inscrise in Campanie si declarate castigatoare. Organizatorul le va comunica Castigatorilor contractul de cedare a drepturilor de autor prin email, ulterior incheierii Campaniei.

6.In cadrul selectiei Castigatorilor juriul va alege, pe langa Participantii desemnati Castigatori, alte 3 rezerve pentru fiecare tip de premiu, pentru situatia in care unul dintre Castigatorii initiali nu este validat sau refuza sa primeasca premiul in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.

7.Numele Castigatorilor va fi publicat pe Platforma www.foodrocks.ro, dupa validarea finala a acestora, dupa semnarea contractului dedicat al Organizatorului, pana la data de 17.08.2018;

1.Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea

2.Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.

3.Organizatorul nu isi asuma raspunderea in urmatoarele cazuri:

 • pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a corespondentei trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, internet, curent electric etc);
 • daca numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi utilizat (numarul este incorect, nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) pentru contactarea si identificarea acestuia. In acest caz, Organizatorul este scutit de obligatia de a-l contacta pe Participant (prin orice alte mijloace) in eventualitatea unui castig;
 • pentru intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti – nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon/adreselor de e-mail/conturilor de pe retelele de socializare folosite la inscrierea in Campanie;

4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

5.Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

1.Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

2.Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

1.Eventualele litigii aparute intre Organziator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

2.Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Aleea Teisani, nr. 137, Bucuresti, Romania in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data validarii Castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

3.Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

 • numele, prenumele si codul numeric personal al contestatorului;
 • adresa de domiciliu/resedinta a contestatorului;
 • prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

4.Contestatiile se vor solutiona definitiv de catre Organizator in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii acestora.

1.Pentru participarea la Campanie, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal furnizate in cadrul formularului de inscriere exclusiv pentru derularea Campaniei (validarea castigatorilor, acordarea si transmiterea premiilor, anuntarea castigatorilor). Dupa incheierea Campaniei si anuntarea Castigatorilor, datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre Organizatori vor fi sterse in termen de 30 de zile. Astfel, Organizatorul nu va pastra datele cu caracter personal furnizate de catre Participanti mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

2.Prin acceptarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, fiecare Participant isi da consimtamantul ca datele sale cu caracter personal sa fie colectate si prelucrate de catre Organizator in vederea tuturor executarii tuturor operatiunilor necesare inscrierii si desfasurarii Campaniei, inclusiv pentru a se putea transmite premiile catre Castigatori.

3.Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Participanti doar in scopurile anterior mentionate.

4.Participantii au dreptul sa isi retraga consimatamantul asupra prelucrarii datelor in orice moment prin intermediul unei notificari scrise transmise Organizatorului.

5.Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi dezvaluite de catre Organizator si colaboratorilor cu care Organizatorul are incheiate contracte de confidentialitate, pentru o mai buna desfasurare a Campaniei si in aceleasi scopuri ca cele anterior mentionate (validarea si anuntarea castigatorilor, acordarea si transmiterea premiilor).

6.Organizatorul va centraliza datele cu caracter personal in vederea desfasurarii Campaniei si le va prelucra exclusiv in vederea desemnarii castigatorilor, informarii si transmiterii premiilor catre acestia.

7.In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date;
 • dreptul de portabilitate;
 • dreptul de solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
 • dreptul de a se opune prelucrarii datelor;
 • dreptul de a retrage oricand consimtamantul dat;
 • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere atunci cand considera ca s-au incalcat dispozitiile legale in materia protectiei datelor cu caracter personal.

8.Organizatorul ia in serios siguranta datelor, astfel ca foloseste tehnologii si proceduri adecvate pentru protejarea informatiilor personale. Politicile si procedurile Organizatorului sunt rezivuite periodic si actualizate in conformitate cu cele mai noi standarde in materia protectiei datelor cu caracter personal.

1.Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa in transfere la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

1.Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizator,
ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L.